Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Learning to Learn

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Learning to Learn

Συμμετοχή

Σχετικά

Καθώς ο όγκος των πληροφοριών που έχουμε στη διάθεσή μας αυξάνεται, η ικανότητα κατανόησης του τρόπου λειτουργίας της μνήμης μας έχει γίνει πιο σημαντική από ποτέ. Το "Learning to learn" δείχνει την ικανότητα οργάνωσης της γνώσης, μέσω αποτελεσματικής διαχείρισης χρόνου και πληροφοριών, τόσο σε προσωπικό όσο και σε ομαδικό επίπεδο. Αυτή η ικανότητα περιλαμβάνει την επίγνωση της μαθησιακής διαδικασίας και των αναγκών κάποιου, τον εντοπισμό των διαθέσιμων ευκαιριών και μέσων και την ικανότητα να ξεπεραστούν τα εμπόδια προκειμένου να μάθει με επιτυχία.


Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Τι τύπος μάθησης είσαι;
Υποχρεωτικό
1 ώρα
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

Δεξιότητες

LIFECOMP
#Learning to learn
ESCO
#thinking
ESCO
#thinking proactively
ESCO
#self-reflection
ESCO
#self-evaluate
ESCO
#self-awareness
ESCO
#self-control
ESCO
#categorise information
ESCO
#information visualization
ESCO
#share information
ESCO
#memorise information
ESCO
#organise information
ESCO
#organise work
ESCO
#communication
ESCO
#managing time
EntreComp
#Identify your strengths and weaknesses
ESCO
#learning difficulty
LIFECOMP
#Managing learning
ESCO
#plan learning
ESCO
#monitor learning process
ESCO
#create individual learning plans
ESCO
#evaluate info
ESCO
#identify opportunities
ESCO
#organise information
ESCO
#self-evaluate
EntreComp
#Learn to learn
ESCO
#thinking proactively
ESCO
#memorising information
ESCO
#thinking
ESCO
#learning difficulty
ESCO
#pinpoint opportunities
LIFECOMP
#Learning to learn
ESCO
#communication
ESCO
#create individual learning plans
ESCO
#plan learning
ESCO
#memorise info
ESCO
#organise work
ESCO
#monitor learning process
ESCO
#self-reflection
EntreComp
#Identify your strengths and weaknesses
LIFECOMP
#Managing learning
Δραστηριότητες: 2
Ξεκίνησε: 14
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 2 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Thessaloniki city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists