Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
3

Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Ικανότητα Επίλυσης Προβλημάτων

Συμμετοχή

Σχετικά

Αυτή η playlist έχει σκοπό την εξερεύνηση της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων. Η ικανότητα επίλυσης προβλημάτων είναι μια από τις θεμελιώδεις γνωστικές διαδικασίες του ανθρώπου. Η ικανότητα αυτή είναι μια διαδικασία, η οποία περιλαμβάνει συστηματική παρατήρηση και κριτική σκέψη ενός προβλήματος, ανάλυση της κατάστασης, δημιουργίας στρατηγικής για τη λύση και εύρεσης ενός τρόπου επίτευξης του επιθυμητού στόχου. Το πλαίσιο επίλυσης προβλημάτων αποτελούνταν από δύο κύριες δεξιότητες: την παρατήρηση και την ικανότητα κριτικής σκέψης. Η ικανότητα παρατήρησης αναφέρεται στη συλλογή δεδομένων, στην κατανόηση και στην ερμηνεία του νοήματος των πληροφοριών χρησιμοποιώντας όλες τις αισθήσεις. Η κριτική σκέψη περιλαμβάνει την ικανότητα του ατόμου να κάνει τα εξής: εννοιολόγηση, λογική συλλογιστική, εφαρμογή στρατηγικής, αναλυτική σκέψη, λήψη αποφάσεων και σύνθεση για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

Ολοκληρώστε τις παρακάτω δραστηριότητες, κερδίστε σήματα και θα δείτε την πρόοδο της playlist σας να ενημερώνεται
Problem solving - Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
Υποχρεωτικό
2 ώρες
Προβολή πλήρους δραστηριότητας

ΣχετικάΑποκτήστε το σήμα δραστηριότητας

Συγκρούσεις στον χώρο της εργασίας - Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων Αποκτήστε αυτό το σήμα

Η ActionAid Hellas Youth διοργανώνει εργαστήριο με τίτλο "No Mobbing @ Work", την Τετάρτη 16 Νοεμβρίου 2022, στο χώρο της στην οδό Πλατεία Ναυαρίνου 7. Στο διαδραστικό αυτό εργαστήριο θα γίνει συζήτηση σχετικά με τα τοξικά εργασιακά περιβάλλοντα, το bullying και τους τρόπους αντιμετώπισής του.

Περισσότερα για την ActionAid Hellas Youth, μπορείτε να βρείτε εδώ.

Σε αυτήν την δραστηριότητα, θα σας παρουσιάσουμε δυο παραδείγματα συγκρούσεων που μπορούν να παρουσιαστούν στον χώρο εργασίας. Αφότου τα διαβάσετε, προτείνετε τρόπους επίλυσης τους.
Πρέπει να ολοκληρώσετε όλες τις εργασίες για να αποκτήσετε το σήμα
Εργασίες
Αρ. Εργασίας 1
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Παράδειγμα Νο1:
Η εταιρεία στην οποία εργάζεστε έχει πολλά διαφορετικά τμήματα. Λόγω της θέσης σας, συνεργάζεστε με αρκετά από αυτά. Υπάρχει ένας συνάδελφος, ο οποίος δεν ανήκει στην δική σας ομάδα, αλλά πρέπει να συνεργάζεστε σε καθημερινή βάση. Ο συνάδελφος αυτός καθυστερεί συνεχώς τη δουλειά, παραμελεί τα καθήκοντα του και πολλές φορές επικοινωνεί μαζί σας μετά τις ώρες εργασίας και σας ζητάει να τον βοηθήσετε σε καθήκοντα που δεν είναι δικά σας. Πως θα χειριζόσασταν τη συγκεκριμένη κατάσταση; Σε ποιον θα απευθυνόσασταν και με ποια σειρά;

Αρ. Εργασίας 2
Τα στοιχεία επαληθεύτηκαν από: Ένας διαχειριστής έργου
Παράδειγμα Νο2:
Η ομάδα που ανήκετε στην εταιρεία σας αποτελείται από πολλά και διαφορετικά άτομα. Κάθε φορά που πρέπει να πάρετε μια κοινή απόφαση, ακούγονται πολλές απόψεις, συχνά αντικρουόμενες και ο καθένας που τις εκφράζει, θέλει να γίνεται το δικό του. Αυτό σας προκαλεί μεγάλο άγχος και απροθυμία να συνεργαστείτε με τους άλλους και φυσικά προβλήματα στην αποτελεσματικότητα της ομάδας, γιατί τυχαίνει να καθυστερείτε πολλές φορές να πάρετε αποφάσεις ή να υπάρχουν διαπληκτισμοί για τις αποφάσεις που παίρνετε. Πως θα χειριζόσασταν τη συγκεκριμένη κατάσταση;


Τοποθεσία

Pl. Navarinou 7, Thessaloniki 546 22, Greece

Δεξιότητες

ESCO
#work cooperatively
ESCO
#team working
ESCO
#lead teams
ESCO
#team building
ESCO
#handle conflicts
ESCO
#behave discreetly
EntreComp
#Behave ethically
ESCO
#manage team
EntreComp
#Define problems
ESCO
#problem solve
ESCO
#anticipate problems
ESCO
#critically addressing problems
ESCO
#conflict resolution
ESCO
#conflicts management
ESCO
#thinking
ESCO
#thinking proactively
LIFECOMP
#Critical thinking
ESCO
#team-working
ESCO
#lead teams
ESCO
#players' strategies
EntreComp
#Define problems
ESCO
#work cooperatively
ESCO
#team building
ESCO
#handle conflicts
ESCO
#create implementation strategy
ESCO
#behave discreetly
ESCO
#self-evaluate
EntreComp
#Behave ethically
ESCO
#game rules
ESCO
#work together with co-workers
ESCO
#manage team
ESCO
#identify problems
ESCO
#anger management techniques
ESCO
#resolve conflict
ESCO
#encourage discussion in society
ESCO
#conflict resolution
ESCO
#solve problems
ESCO
#self-reflection
ESCO
#think critically
ESCO
#problem solve
ESCO
#defuse conflict
Δραστηριότητες: 2
Ξεκίνησε: 5
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 3 ώρες
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Thessaloniki city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists