Σχετικά με εμάς
Playlists
Εγγραφή
8

Learning the 21st century skills

Συμμετοχή
Σφαιρική ΕικόναΣήματα

Learning the 21st century skills

Συμμετοχή

Σχετικά

Σε αυτήν την playlist θα μάθετε για την πλατφόρμα Cities of Learning και το σύστημα αναγνώρισης των ψηφιακών σημάτων (badges). Επιπροσθετως, θα μάθετε για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα· τι είναι, ποιες κατέχετε και να αναστοχαστείτε για αυτές.

Εκκρεμείς δραστηριότητες

There are no activities in this playlist

Δεξιότητες

ESCO
#browse the internet
ESCO
#team-working
ESCO
#develop personal skills
ESCO
#proactive thinking
ESCO
#identify skills gaps
ESCO
#team building
ESCO
#show social competences
EntreComp
#Listening actively
ESCO
#learning technologies
ESCO
#remember information
LIFECOMP
#Critical thinking
ESCO
#self-evaluate
EntreComp
#Learn to learn
ESCO
#personal development
ESCO
#receive applications
ESCO
#work with different target groups
ESCO
#self-awareness
ESCO
#own management skills
ESCO
#empower individuals, families and groups
ESCO
#management of social media
ESCO
#follow social media
ESCO
#computer devices
EntreComp
#Reflect
ESCO
#e-learning
ESCO
#mail register
ESCO
#computer literacy
ESCO
#organise work
ESCO
#computer technology
EntreComp
#Share and protect ideas
ESCO
#strategic planning
ESCO
#self-reflection
LIFECOMP
#Communication
ESCO
#think critically
ESCO
#share information
Δραστηριότητες: 0
Ξεκίνησε: 13
Η playlist ολοκληρώθηκε: 0
Ώρα για να ολοκληρωθεί: 1 ώρα 40 λεπτά
Κοινοποίηση:

Διοργανωτές

Thessaloniki city of learning
Η Badgecraft φιλοξενεί αυτήν την πλατφόρμα και την αναπτύσσει μαζί με κορυφαίους εκπαιδευτικούς οργανισμούς. Το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης συγχρηματοδότησε την κατασκευή της πρώτης έκδοσης αυτής της πλατφόρμας. Επικοινωνήστε με το support@badgecraft.eu.
Πλατφόρμα
Αλλαγή γλώσσας:
Συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Erasmus + της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Αρχική σελίδαΧάρτηςΔραστηριότητεςPlaylists